INFORMACJE O KURSIE
WYKORZYSTANIE E-PODRĘCZNIKÓW I E-ZASOBÓW W NAUCZANIU I W UCZENIU SIĘ

Szanowni Państwo,
zamknęliśmy czwartą edycję kursu „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się”.
Zapraszamy we wrześniu. Życzymy udanych wakacji!
Zespół Projektu.

 


Poszukujemy ekspertów merytorycznych do opracowania koncepcji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie
13 przedmiotów.

Poszukujemy 3 ekspertów do opracowania 3 koncepcji i założeń w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poszukujemy 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań oraz opracowania kryteriów oceny jakości e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.

 

Szczegóły na stronie:
http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/e-podreczniki

E- podreczniki

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia
nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły - poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. 
Do udziału zapraszamy także osoby pełniące funkcje Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), liderów
szkolnych zespołów przedmiotowych i innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy z uczniami.

Pobierz opis kursu: