E- podreczniki

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia

nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły - poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych.
Do udziału zapraszamy także osoby pełniące funkcje Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), liderów
szkolnych zespołów przedmiotowych i innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu
stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnej (TIK) w pracy z uczniami.


Pobierz opis kursu: