INFORMACJE O KURSIE
WYKORZYSTANIE E-PODRĘCZNIKÓW I E-ZASOBÓW W NAUCZANIU I W UCZENIU SIĘ

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy piątą edycję kursu „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się”. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naszym szkoleniu e-learnigowym.

Życzymy owocnej pracy.

Organizatorzy

E- podreczniki

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia
nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły - poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. 
Do udziału zapraszamy także osoby pełniące funkcje Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), liderów
szkolnych zespołów przedmiotowych i innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy z uczniami.

Pobierz opis kursu: